68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Wybór między ZUS a OFE od 1 kwietnia

Wybór między ZUS a OFE od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. ponownie można wybrać między oszczędzaniem całości składki emerytalnej w ZUS a przekazywaniem jej części do otwartego funduszu emerytalnego. Osoby, które chcą zmienić podjętą wcześniej decyzję, muszą przekazać do ZUS odpowiednie oświadczenie.

Dzięki reformie systemu emerytalnego, która weszła w życie 1 lutego 2014 r., ubezpieczeni mogą dobrowolnie przystępować do otwartych funduszy emerytalnych (dalej: OFE). Od 1 lutego 2014 r. osoby rozpoczynające aktywność zawodową mogą dobrowolnie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego w okresie 4 miesięcy od podjęcia działalności powodującej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Natomiast pozostali ubezpieczeni – dotychczas obowiązkowo oszczędzający w OFE – mogą we wskazanych okresach zdecydować, czy będą oszczędzać na emeryturę również w OFE, czy też wyłącznie w ZUS.

Pierwszego wyboru pomiędzy oszczędzaniem całości składki w ZUS a odprowadzaniem jej części do OFE dokonali oni w 2014 r. Nie jest to wybór ostateczny. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. można ponownie dokonać wyboru i zmienić swoją poprzednią decyzję. Po otwarciu obecnego „okienka transferowego” kolejne będą otwierane co 4 lata. Oznacza to, że następna możliwość zmiany oświadczenia nastąpi dopiero w 2020 r., a kolejne w 2024, 2028 r. itd.

Osoby, które zamierzają zmienić swój wybór co do sposobu oszczędzania na emeryturę, powinny złożyć w tym celu oświadczenie według urzędowego wzoru.