"Aktywnie słuchamy swoich klientów i wciąż się zmieniamy, by jeszcze efektywniej i bardziej optymalnie świadczyć usługi najwyższej jakości"

Biuro Rachunkowe Ślusarczyk działa na polskim rynku nieprzerwanie od 17 lat świadcząc profesjonalne usługi w zakresie doradztwa podatkowego tj:
– udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych i prawa podatkowego,
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– ewidencji przychodów,
– ksiąg rachunkowych,
– odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
– ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
– ewidencji wyposażenia,
– spraw kadrowo – płacowych i ZUS,
– sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych oraz ustalania zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT), VAT oraz od czynności cywilno-prawnych.

Wieloletnia praktyka i zdobyte doświadczenie pozwala nam na stałe rozwijanie potencjału firmy oraz spełnianie nowych wymagań klientów. Natomiast posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest gwarantem bezpieczeństwa naszych klientów.

Firma Doradztwa Podatkowego została założona przez Annę Ślusarczyk w 1998 roku. Jej dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte podczas zatrudnienia w sektorze podatkowym oraz systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe:
– Od 1985 r. posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń,
– 06.09.1996r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji,
– 30.06.1997 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i kontrola finansowa” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
– 05.04.1998 r. ukończyła kurs dla Doradców Podatkowych w Szkole Przedsiębiorczości i Kadr INFOR w Warszawie.

pozwoliły na wykorzystanie z sukcesem dotychczas zdobytej wiedzy i zdanie w 1998 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego egzaminu na Doradcę Podatkowego (jako jedna z pierwszych osób w woj. lubuskim) i od tego roku jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia Doradztwa Podatkowego – Doradca Podatkowy nr 08352.

Anna Ślusarczyk jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych o/lubuski i brała udział w jej tworzeniu.
Stale uaktualnia swoją wiedzę o najnowsze zmiany w przepisach podatkowych podczas szkoleń organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

W 2011 do firmy dołączył jako wspólnik syn – Krzysztof Ślusarczyk, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na kierunku Rachunkowość i Finanse.
Po ukończeniu studiów odbył roczną praktykę zawodową w Biurze Rachunkowym w Harrisburgu w Stanie Pensylwania w USA, co spowodowało, że specjalizuje się w zagranicznych zeznaniach podatkowych.
Posługuje się biegle językiem angielskim, co pozwala na sprawny kontakt z zagranicznymi instytucjami.
Krzysztof Ślusarczyk posiada Certyfikat Księgowy Nr 22783/2008 nadany przez Ministra Finansów w dn. 09.04.2008r.

W 2012 roku nasze dwie odrębne firmy: Doradca Podatkowy Anna Ślusarczyk oraz TAX Service Krzysztof Ślusarczyk połączyły siły jako Biuro Rachunkowe Ślusarczyk.
Aktywnie słuchamy swoich klientów i wciąż się zmieniamy, by jeszcze efektywniej i bardziej optymalnie świadczyć usługi najwyższej jakości w zakresie podatków, rachunkowości i doradztwa gospodarczego.