68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Pomoc z tarczy antykryzysowej 2.0 – AKTUALIZACJA (ZUS+Urząd Pracy)

Pomoc z tarczy antykryzysowej 2.0 – AKTUALIZACJA (ZUS+Urząd Pracy)

Od 20.04 złagodzono wymogi na uzyskanie pomocy oraz rozszerzono POMOC na firmy bez pracowników/z pracownikami. Wprowadzono też nowe pomoce.
Warto przeczytać poniższe zestawienie, gdyż nawet jeśli nie spełniałem wymogów w tarczy 1.0 to teraz jest szansa że już tak, w pogrubieniu to co się zmieniło w tarczy 2.0 plus nowe programy pomocowe.
Pomoc podzieliłem na sekcje w zależności czy są zatrudnieni pracownicy czy nie.
Uwaga! Żadna pomoc nie wyklucza kolejnej!
Jeśli posiadam podpis elektroniczny, to można wysłać wnioski przez internet, ale często nie jest to intuicyjne, więc wypełnienie ręczne i wrzucenie do urny w ZUS/PUP nadal polecam.

I. GDY NIE ZATRUDNIAM NIKOGO – ani etatów ani zleceń
1A: Wsparcie z ZUS: Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. – rząd opłaca składki za Was
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
Pobieracie wniosek z dołu podanego linku o nazwie RDZ, wypełniacie go i wrzucacie do urny stojącej przed ZUSem oznaczonej “tarcza antykryzysowa”.
Wniosek jest bardzo prosty: zaznacza się pozycję nr 2 i wszystkie 3 miesiące oraz wpisuje się przychód (obrót) za marzec w pole.
Uwaga! Przychód (obrót) nie może być większy niż 15 681 zł za miesiąc marzec, jeśli obrót spadnie poniżej limitu w kwietniu to można wnioskować o niepłacenie składek w maju za kolejne 2 miesiące i analogicznie w czerwcu za 1 miesiąc.

2A: Wsparcie z ZUS: Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych – jednorazowe wielokrotne maksymalnie 3 razy w kwocie 2080 zł – czyli co miesiąc składamy wnioski dla naszych zleceniobiorców.
Jest to bardzo duża pomoc i warto ją składać dla naszych pracowników na zleceniach.
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
Pobieracie wniosek z dołu podanego linku o nazwie RSP-D, wypełniacie go i wrzucacie do urny stojącej przed ZUSem oznaczonej “tarcza antykryzysowa”. Wniosek jest bardzo prosty.
Uwaga! Przychód (obrót) nie może być większy niż 15 681 zł za miesiąc poprzedzający (czyli składając wniosek w maju , obrót za kwiecień nie może być 15 600 zł) oraz trzeba wykazać spadek obrotów o 15% (czyli wniosek w maju złożony musimy wykazać spadek kwiecień do marca o 15%)., w kolejnych wnioskach wystarczy już tylko zaznaczyć że sytuacja materialna nie uległa poprawie
Dodatkowo nie można być nigdzie indziej zatrudnionym na etacie.

3A: Całkowicie nowa pomoc! Wsparcie z Urzędu Pracy: bezzwrotna pożyczka 5000 zł (wystarczy utrzymać firmę 3 miesiące)
https://zielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Uwaga! Nie ma znaczenia wasz obrót oraz czy był spadek obrotów rok do roku ani miesiąc do miesiąca!
Wniosek bardzo prosty, wypełniacie go i wrzucacie do urny w Urzędzie Pracy na Batorego na przeciw Bricomarche -jeśli jesteście z Miasta Zielona Góra, jeśli z innego to do swojego urzędu pracy lub przez internet jeśli posiadacie podpis cyfrowy.
UWAGA WAŻNE! Po 3 miesiącach od złożenia wniosku trzeba zanieść wniosek o umorzenie pożyczki -jest na to 14 dni po skończonych 3 miesiącach, jeśli zapomnicie trzeba pożyczkę oddać!!!!! 🙁
Proponuję ustawić sobie przypomnienie w telefonie na początek lipca jeśli złożycie wniosek na dniach 🙂

4A: Całkowicie nowa pomoc! Wsparcie z Urzędu Pracy: Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych
UWAGA: MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK TYLKO DO 28.04.2020
https://zielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
Pomoc podobna jak zapomoga z ZUS, ale należy wykazać spadek przychodów rok do roku za analogiczne 2 wybrane kolejne miesiące, w zależności od spadku obrotów udzielana jest większa lub mniejsza pomoc.

II. GDY ZATRUDNIAM CHOĆ JEDNĄ OSOBĘ -na umowę o pracę lub zlecenie lub dzieło
1A: Wsparcie z ZUS: Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. – rząd opłaca składki za firmę – wszystkie.
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
Pobieracie wniosek z dołu podanego linku o nazwie RDZ , wypełniacie go i wrzucacie do urny stojącej przed ZUSem oznaczonej “tarcza antykryzysowa”.
Wniosek bardzo prosty: zaznacza się pozycję nr 1 i wszystkie 3 miesiące.
Uwaga! Tu nie ma limitów przychodów (obrót), poprzednio był warunek zatrudniania osób NIE WIĘCEJ NIŻ 9teraz aż do 49 osób (choć w tym przypadku ZUS dopłaca połowę składek)

2A: Wsparcie z ZUS: Świadczenie postojowe dla waszych pracowników na  umowach zlecenia lub o dzieło – jednorazowo – teraz wielokrotne maksymalnie 3 razy max. w kwocie 2080 zł lub mniej w zależności od umowy.
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448
Poprzednio umowa zlecenie/dzieło miała być zawarta przed 1.2.2020 teraz wystarczy że zawarto ją przed 1.4.202
Pobieracie wniosek z dołu podanego linku o nazwie RSP-C, wypełniacie go i wrzucacie do urny stojacej przed ZUSem oznaczonej “tarcza antykryzysowa”. Wniosek jest bardzo prosty.

Uwaga! Przychód zlecenia nie może być większy niż 15 681 zł za miesiąc poprzedzający (czyli składając wniosek w maju , zlecenie za kwiecień nie może być 15 681 zł).
Dodatkowo nie można być nigdzie indziej zatrudnionym na etacie.
Na każde zlecenie składamy osobny wniosek oraz należy dołączyć ksero umowy zlecenia.

3A: Wsparcie z Urzędu Pracy: bezzwrotna pożyczka 5 000 zł
Poprzednio należało utrzymać ilość etatów na tym samym poziomie, a teraz wystarczy tylko utrzymać firmę 3 miesiące.
Nie ma znaczenia wasz obrót oraz czy był spadek obrotów rok do roku ani miesiąc do miesiąca!
https://zielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Wniosek jest bardzo prosty, wypełniacie go i wrzucacie do urny w Urzędzie Pracy na Batorego na przeciw Bricomarche – jeśli jesteście z Miasta Zielona Góra, jeśli z innego to do swojego urzędu pracy.
Uwaga! Po 3 miesiącach od złożenia trzeba zanieść wniosek o umorzenie pożyczki -jest na to 14 dni po skończonych 3 miesiącach, jeśli zapomnicie trzeba pożyczkę oddać 🙁
Proponuję ustawić sobie przypomnienie w telefonie na początek lipca jeśli złożycie wniosek na dniach 🙂

4A: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – również na zleceniach i dziełach
Należy wykazać spadek przychodów rok do roku za analogiczne 2 wybrane kolejne miesiące , w zależności od spadku obrotów udzielana jest większa lub mniejsza pomoc
https://zielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
UWAGA: MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK TYLKO DO 28.04.2020