68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Połączenie Gminy oraz Miasta Zielona Góra – noworoczne zmiany w adresach mieszkańców

Połączenie Gminy oraz Miasta Zielona Góra – noworoczne zmiany w adresach mieszkańców

Od 1 stycznia 2015 roku w skład miasta Zielona Góra weszły wszystkie sołectwa dawnej już gminy wiejskiej (17 wsi).
W związku z przyłączeniem Państwa miejscowości do Zielonej Góry, od 1 stycznia zmianie ulegają również wszystkie adresy w byłej Gminie.
Zmiana dotyczy nazwy ulic – przed każdą ulicą dodano przedrostek z nazwą miejscowości. Kody pocztowe pozostają bez zmian.

Przykład:
Dotychczasowy adres: 66-015 Przylep, ulica Skokowa 18
Nowy adres: 66-015 Zielona Góra, Przylep – Skokowa 18

Dotychczasowy adres (przy braku ulic): 66-004 Barcikowice 20,
Nowy adres: 66-004 Zielona Góra, Barcikowice 20
Uwaga! Należy osobiście udać się do Urzędu Miasta/Gminy i poprawić wpis do działalności gospodarczej, polegający na zmianie adresu zamieszkania czy adresu siedziby firmy (dotyczy to oczywiście przedsiębiorców).
Niestety Urząd Miasta nie poprawi za nas wpisów automatycznie, “z urzędu”.
Zmiany należy dokonać jak najszybciej aby uniknąć kolejek w Urzędzie Miasta/Gminy.

Na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny jest Informator “Zielona Góra – Nowe Miasto” zawierający najważniejsze informacje dotyczące zmian wynikających z połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra