68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Oskładkowanie umów zleceń od 01.01.2016

Oskładkowanie umów zleceń od 01.01.2016

Od 01 stycznia 2016 zacznie obowiązywać oskładkowanie umów zleceń, co w praktyce może oznaczać przesunięcie na pracowników kosztów związanych z zawieranymi umowami zlecenie.
Umowy między zamawiającymi a wykonawcami, które zostaną zawarte od przyszłego roku – zarówno w systemie zamówień publicznych, jak i w sektorze prywatnym – będą musiały uwzględniać koszty pracy obejmujące oskładkowanie umów zleceń.
Oskładkowanie umów zleceń może spowodować, że usługodawcy będą zmuszeni do szukania oszczędności, pokrywających wyższe koszty zatrudnienia.
Aby nie dopuścić do sytuacji, gdy wzrost obciążeń fiskalnych obniży pensję, jaką pracownik otrzymuje do ręki, zamawiający zawsze powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków, składek na ubezpieczenia – także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik.