DORADZTWO PODATKOWE

Konsultacje w zakresie prawa podatkowego, księgowości oraz prawa pracy. Reprezentacja w postępowaniu podatkowym. Pomoc w uzyskaniu odroczenia/umorzenia/rozłożenia na raty zaległości w podatkach i zobowiązaniach wobec ZUS

ROZLICZENIA ROCZNE Niemcy Holandia USA

Kompleksowa obsługa zwrotu podatku dochodowego z zagranicy: Niemiec, Holandii oraz USA

ODZYSKIWANIE PODATKU VAT Z Unii Europejskiej

Odzyskiwanie podatku VAT od zakupów dokonywanych w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności wydatków na zakup paliw oraz noclegów

ROZLICZANIE ZWROTU VAT - VZM

Odzyskiwanie części podatku VAT z faktur za artykuły remontowo-budowlane od zakupów dokonywanych od roku 2005

ROZLICZENIA Z PFRON

Rozliczanie comiesięcznych dofinansowań z PFRON do niepełnosprawnych pracowników oraz właścicieli

POMOC W UZYSKANIU DOTACJI

Pomoc w uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności, a także na zatrudnienie pracownika (w ramach stworzenia stanowiska pracy, dofinansowania do pensji przez określony czas itp.)

USŁUGI KSIĘGOWO-ROZLICZENIOWE

Kompleksowe usługi księgowe w ramach jednej, zryczałtowanej ceny lub prowadzenie usług tylko w wybranym zakresie, np.: sporządzenie deklaracji VAT-7, PIT

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Profesjonalna obsługa płac i rozliczeń z ZUS. Zarówno jako usługa dodatkowa dla klientów biura rachunkowego jak i usługa na zasadzie outsourcingu dla firm oraz indywidualnych klientów zewnętrznych

ROZLICZENIA ROCZNE

Usługi w zakresie rozliczania rocznych zeznań podatkowych

PROGRAMY KSIĘGOWE PC BIZNES

W pełni funkcjonalne, zgodne z obowiązującymi przepisami programy przeznaczone do: prowadzenia uproszczonej księgowości, kadr i płac oraz fakturowania i prowadzenia gospodarki magazynowej

KSIĘGOWOŚĆ ON-LINE

Firmino.pl to nowoczesne narzędzie umożliwiające m.in. fakturowanie on-line wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami analiz i kalendarza (integracja z Google Calendar). Jest to program, który zdecydowanie usprawni prowadzenie Twojego biznesu