68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Split payment

Split payment

Projekt ustawy Ministerstwa Finansów zakłada uruchomienie mechanizmu płatności podzielonej (ang. split payment), umożliwiającego płatnikom VAT posiadanie osobnego rachunku bankowego, na który odprowadzana będzie wartość podatku za oferowane towary bądź świadczone usługi.
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2018. Split payment to mechanizm, który ma się sprowadzać do podziału płatności za każdą wystawioną przez dostawcę fakturę na dwa osobne przelewy: cenę netto, która będzie — tak jak aktualnie cała kwota brutto wykazana na FV — przelewana na rachunek sprzedawcy oraz kwotę podatku od towarów i usług, za którą płatność będzie wpływać na oddzielny rachunek VAT […]
CZYTAJ DALEJ artykuł wspólnie napisany z firmą STREAMSOFT na http://www.streamsoft.pl/split-payment/