68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Pomoc z tarczy antykryzysowej 3.0 – AKTUALIZACJA (ZUS wniosek o zwrot nadpłaty+ Polski Fundusz Rozwoju)

Pomoc z tarczy antykryzysowej 3.0 – AKTUALIZACJA (ZUS wniosek o zwrot nadpłaty+ Polski Fundusz Rozwoju)

II. GDY ZATRUDNIAM CHOĆ JEDNĄ OSOBĘ na umowę o pracę lub zlecenie
5A:Przesyłam link do kolejnej pomocy uruchomionej przez Polski Fundusz Rozwoju.
Jest to bardzo łatwa do uzyskania pomoc (po spełnieniu warunku spadku)  i bardzo wysoka, a 75% uzyskanej pomocy można umorzyć – na podobnych zasadach jak przy pożyczce 5000 zł z PUP.
Dostaliście już drodzy klienci również e-maile ze swoich banków, gdyż o tę pomoc wnioskujemy za pośrednictwem waszego banku.
https://pfr.pl/tarcza.html
Jest to subwencja uzależniona od wysokości spadku (przynajmniej 25%)-spadek tylko udowadniamy jednym wybranym miesiącem rok do roku lub miesiąc po miesiącu tego roku) oraz i ilości pracowników/zleceń.
Spłata subwencji rozpoczyna się po 12 miesiącach od otrzymania i złożona będzie na 24 raty nieoprocentowane.
Po spełnieniu warunków:
1. nie zawieszanie, nie likwidowanie działalności przez 12 miesięcy od otrzymania subwencji
2. w zależności jak zmieni się stan zatrudnienia w czasie od złożenia wniosku do 12 miesięcy po otrzymaniu subwencji można uzyskać umorzenie wysokości subwencji do 75% np. jeśli stan zatrudnienia po 12 miesiącach nie spadnie w stosunku do stanu zatrudnienia z dnia wniosku to redukcja będzie 75%
Poniżej również link jest z Nest banku, który przytaczam tylko dlatego ponieważ ładnie opisali tę pomoc https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/tarcza-finansowa

I. DLA WSZYSTKICH – którzy złożyli lub złożą wniosek o zwolnienie z płacenia składek RDZ
6A: Zwrot nadpłaconych składek.
Do końca maja można złożyć wniosek do ZUS (nie ma ustalonego wzoru) o zwrot nadpłaconych składek pokrytych wnioskiem RDZ tj.wniosek o zwolnienie z płacenia składek za m-ce od marca do maja.
Wynika to z małego szczegółu: wszelkie nadpłaty (nawet te sprzed 10 lat)  najpierw pokrywają nie zapłacony marzec, a dopiero pozostałą część pokrywa ZUS z tytułu złożonego wniosku RDZ.
W piśmie do ZUS proszę również podać nr konta na które ZUS ma zwrócić nadpłacone składki.
Pismo warto złożyć nawet jeśli nie jesteście pewni czy i jaką nadpłatę posiadacie.