68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Masz jeszcze tylko 11 dni na złożenie deklaracji PIT

  • rozliczenie podatku

Masz jeszcze tylko 11 dni na złożenie deklaracji PIT

Sezon podatkowy w pełni, większość osób rozliczyła się już z przychodów osiągniętych w 2014 roku i zdążyła zapłacić ewentualny podatek.
Czekamy jeszcze na spóźnialskich, którzy powinni pamiętać, że deklaracje składamy do przyszłego czwartku, 30 kwietnia (w przypadku deklaracji przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Aby rozliczyć się z fiskusem należy przynieść ze sobą PIT za 2014 rok oraz inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach za 2014 rok (np. wynajem mieszkania).

Proszę pamiętać o przysługujących ulgach tj.:
•    za posiadanie dzieci (ulga rodzinna). W przypadku jednego lub dwójki dzieci od podatku można odliczyć po 1112,04 zł , na trzecie dziecko 2000,04 zł
•    wpłaty pieniędzy na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
•    ulga rehabilitacyjna
•    ulga internetowa –dla tych co odliczają po raz drugi lub pierwszy raz
•    ulga dla honorowych krwiodawców
•    przekazywania darowizn na cele pożytku publicznego
•    przekazywania darowizn  na cele kultu religijnego/ kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Osoby pozostające w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać również z preferencyjnej formy opodatkowania – wspólnego rozliczenia (z małżonkiem lub dziećmi).

Zapraszamy do naszego biura!