68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Inwestuj w swoją emeryturę i skorzystaj z ulgi podatkowej z IKZE

Inwestuj w swoją emeryturę i skorzystaj z ulgi podatkowej z IKZE

Niedoceniana i mało znana ulga podatkowa:
Wpłaty dokonywane na IKZE odliczamy od podstawy opodatkowania wypełniając PIT/O (na PIT 36L bezpośrednio). Ulga należy się wszystkim, tj. osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych, prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się na zasadach ryczałtu oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą według podatku liniowego.
Osoba uzyskująca dochód poniżej limitu wpłat może odliczyć kwotę nie wyższą od uzyskanego dochodu.
Wysokość ulgi zależy od wysokości dokonanych wpłat na  IKZE i skali podatkowej, w ramach której rozlicza się oszczędzający:

Maksymalna wpłata Maksymalna ulga podatkowa
Osoby rozliczające się wg stawki podatkowej 18% 4 495,20 zł 809,14 zł
Osoby rozliczające się wg stawki podatkowej 32% 4 495,20 zł 1 438,46 zł
Osoby rozliczające się wg stawki podatkowej 19% 4 495,20 zł 854,09 zł

Limit wpłat na IKZE: W 2014 r. limit wpłat na IKZE wynosi 4 495,20 zł.

Zachęcam do kontaktu z naszym biurem w celu wybrania najlepszej oferty dostępnej na rynku.