68-325-75-25 / kom. (+48) 602 469 573 biuro@podatki-slusarczyk.pl

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku OFE

Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku OFE

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych, którzy zdecydowali się na dalsze oszczędzanie wyłącznie w ZUS, powinni wskazać osobę, która odziedziczy ich oszczędności.
Zamknięcie okienka transferowego umożliwiającego wybór między ZUS a OFE nie rozwiało wszystkich wątpliwości zainteresowanych. Okazuje się,że najwięcej pytań mają osoby, które zrezygnowały z dalszego oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że środki zaewidencjonowane na subkoncie
w ZUS i gromadzone na rachunku w OFE są dziedziczone na takich samych zasadach.
Problem jednak polega na tym, że ZUS powinien informować ubezpieczonego o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem. Jeśli uposażona osoba nie zostanie wskazana, to prawo do wypłaty będzie mieć małżonek, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku. Na ZUS spada obowiązek wyjaśnienia ubezpieczonemu, że możliwe jest wskazanie innej osoby uprawnionej do otrzymania jego środków po śmierci. Mogą to być np. rodzice, dzieci czy konkubent.
Resort jednak wyjaśnia, że nie każdy ubezpieczony musi wskazywać uposażonych. ZUS bowiem otrzyma z OFE informacje o sposobie rozdysponowania środków, które zostały złożone w czasie zapisywania się do II filaru. Natomiast w przypadku śmierci osoby wskazanej do dziedziczenia w przeszłości konieczne jest zawiadomienie zakładu o nowym uposażonym.
W takim przypadku należy wypełnić druk o nazwie „oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonka”. ZUS także przygotował do wypełnienia formularz pod nazwą „Wskazanie lub zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków na subkoncie”.